ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หมดเขต 29 สิงหาคม 2562)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก รับสมัคร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15810 บาท หมดเขต 29 สิงหาคม 2562

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก รับสมัคร พยาบาล (หมดเขต 29 สิงหาคม 2562)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พยาบาลชั่วคราว 1 อัตรา ค่าตอบแทน 20000 บาท / เดือน มัครตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ


ตำแหน่ง
พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
18000 บาท / เดือน

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การยภาพทางภูมิศาสตร์ หรือ ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ 

ขอและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ตึกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.สมอแข รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง


ตำแหน่ง
คนงาน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน
10000 บาท / เดือน

คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิ
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ขอและยื่นใบสมัคร ณ บริเวณชั้น 2 อาคารหลังใหม่ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 2 - 10 กันยายน 2562 เบอร์ 055 987100 ต่อ 224

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมา


ตำแหน่ง

  • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

  • 9000 บาท / เดือน

คุณสมบัติ

  • อายุ 20 - 55 ปี
  • วุฒิ ม.3
  • มีใบขับขี่รถยนค์ประเภท 2
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 244 034