advertising

นาด้า จินตคณิต รับสมัคร. ครูผู้ช่วยครู 1. ตำแหน่ง วิชา จินต. โจทคณิต ไทย วิท สังคม ระดับประถม 1-6

นาด้า. จินตคณิต. สาขา 1. ครูหน่อย
(ติดกับพิพิธภัณฑ์ จ่าทวี)
รับสมัคร. ครูผู้ช่วยครู 1. ตำแหน่ง วิชา จินต. โจทคณิต ไทย วิท สังคม ระดับประถม 1-6
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุ ระหว่าง 20 - 30 ปี
- จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคณิตศาสตร์. คุรุศาสตร์. ไทย. หรือ ที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพดี รักเด็ก ซื่อสัตย์ ขยันอดทน ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา
- ถ้าเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เวลาทำงาน
- จันทร์-ศุกร์ 15.30 - 19.00 น.
 ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท.
หากท่านใดสนใจติดต่อด้วยตัวเองที่นาด้า จินตคณิตอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี.เส้นปอปลางาม

ครูหน่อย 083-2122286
ครูนิ. 087-3072463
ครูปู. 084-5954111

inbox
นาดาคิดส์ พิษณุโลก


นาด้า. จินตคณิต รับสมัคร. ครูผู้ช่วยครู 1 ตำแหน่ง วิชา จินต. และ โจทคณิต ระดับประถม 1-6


นาด้า. จินตคณิต. สาขา 1. ครูหน่อย
(ติดกับพิพิธภัณฑ์ จ่าทวี)รับสมัคร. ครูผู้ช่วยครู 1 ตำแหน่ง วิชา จินต. และ โจทคณิต ระดับประถม 1-6

คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุ ระหว่าง 20 - 30 ปี
- จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคณิตศาสตร์. คุรุศาสตร์. หรือ ที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพดี รักเด็ก ซื่อสัตย์ ขยันอดทน ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา
- ถ้าเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทำงาน
- จันทร์-ศุกร์ 15.30 - 19.00 น.
ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท.

หากท่านใดสนใจติดต่อด้วยตัวเองที่
นาด้า จินตคณิต
อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี.
เส้นปอ. ปลา.งาม

ครูหน่อย 083-2122286
ครูนิ. 087-3072463
ครูปู. 084-5954111

inbox

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ 20 อัตรา (ส่วนกลาง)(พิษณุโลก 1 อัตรา)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง

1 เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ 8 อัตรา
 • ค่าตอบแทน11280 บาท
 • ปวช ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11280 บาท
 • ปวช ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • ป ตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคลทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
4 นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 4 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • ป. ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

ขอและยื่นใบสมัคร
1 เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สมัครที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชลบุรี นครนายก บุรีรัมย์ เลย อุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ สมัครที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำแพงเพชร ชลบุรี นครพนม พิษณุโลก สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และหนองบัวลำภู

3 นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) สมัครที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตราด แพร่ แม่ฮ่องสอน และสระบุรี

4 นักทรัพยากรบุคคล สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 ห้แง 30817 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัคร เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 1 อัตรา (ม.3)

ด้วยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าวชั่วคราว


ตำแหน่ง

 •  เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 1 อัตรา


ค่าตอบแทน

 • 7800 บาท


คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.3
 • 20 ปี ขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานอำนวยการ อาคาร 5 (หน้าเสาธง) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเวลา 9.00 - 14.00 ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มกราคม 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

นับถือหัวใจหมอ !!! รพ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ มีแพทย์ประจำ 1 คน

รพ.ดอนจาน สถานพยาบาลของรัฐประจำ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ มีแพทย์ประจำเพียง 1 คนที่โรงพยาบาลดอนจาน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอจาน จ.กาฬสินธุ์ สถานพยาบาลของรัฐที่เต็มไปด้วยประชาชนที่มารับการรักษาตลอดเวลาทำการ ในเวลา 08.00 - 20.30 น. มี นพ.จารึก ประคำ เป็นแพทย์ตรวจรักษาคนไข้ ควบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

จากการตรวจสอบพบโรงพยาบาลดังกล่าว มีบุคลากรทั้งหมด 49 คน ซึ่งโรงพยาบาลดอนจาน มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลผู้ช่วยใน 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชากรราว ๆ 25,000 - 30,000 คน

ด้าน นพ.จารึก กล่าวว่า โรงพยาบาลดอนจาน เปิดให้การรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยตลอดทั้งวันระหว่างเวลา 08.00 - 20.30 น. ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ ซึ่งตำแหน่งแพทย์ผู้รักษามี 3 ตำแหน่ง แต่มีแพทย์ประจำการเพียง 1 คน โดยที่ตนเองเป็นผู้สมัครใจขอย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ด้วยแรกเริ่มเห็นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ในเขตชนบทห่างไกล ประชาชนมีความเดือดร้อน จากเดิมที่เคยเกรงว่าจะต้องทำงานหนัก และอาจจะทำงานไม่ไหว แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านก็มีพลังขึ้นมา และคิดว่าจะปักหลักอยู่ที่โรงพยาบาลดอนจานไปตลอด

ซึ่งการเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจานจะต้องดูแลรักษาคนป่วยเฉลี่ยประมาณวันละ 100 - 120 รายต่อวัน และต้องแบ่งเวลาในเรื่องการบริหาร ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น คือ บุคลากรที่มีน้อย ซึ่งเป็นข้อจำกัด เนื่องจากชาวบ้านมีความต้องการหมอจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ตนก็อยากให้มีแพทย์ประจำมาเพิ่ม เพราะโดยปกติตำแหน่งแพทย์จะมี 3 ตำแหน่ง พร้อมบุคลากรการแพทย์ทั้งทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัช แต่ทั้งนี้ก็เข้าใจดีว่าคนที่เรียนแพทย์จบมีน้อย บางรายก็หันไปสนใจวงการแพทย์ด้านความสวยงาม หรือออกไปอยู่กับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจากนี้ไปตนก็จะต้องเร่งพัฒนาโรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา http://news.sanook.com/2154646/ร้านหนังสือเสียงทิพย์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (ในเมือง) ประกาศรับสมัครงานเพิ่ม

ร้านหนังสือเสียงทิพย์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (ในเมือง) ประกาศรับสมัครงานเพิ่ม

สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ 18 มกราคม 60
เพื่อรอเข้าเรียกสัมภาษณ์
1. พนักงานประจำ (แคชเชียร์) ร้านในเมือง 2 ตำแหน่ง

2.พนักงานประจำ สาขา ม.นเรศวร ( อยู่หน้าหอในปี 1 อาคารขวัญเมือง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ พนักงานประจำร้าน
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป จนถึง ป.ตรี
- เพศหญิง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านร้านหนังสือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีทัศนคติในการทำงานกับงานหนังสือที่ดี
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ
( * สาขา ม.นเศวร ถ้ามีที่พักอยู่บริเวณ แถว ม.นเรศวร จะสะดวกในการทำงานมากกว่า * )

รายละเอียดงาน
1. ทำงานประจำร้านทุกวัน ดูแล รับผิดชอบงานภายในสาขา ม.นเรศวร
2. เวลาทำงาน 9.00 - 21.00 น. พัก 2 ช่วงเวลา (12.00 น. และ 17.00น.)
3. วันหยุด 4 วัน
4. ทดลองงาน 3 เดือน
5. เมื่อผ่านงานแล้ว มีประกันสังคม + ปรับเงินเดือน

สนใจสมัคร
1. เตรียมเอกสารการสมัครงาน (วุฒิการศึกษา + สำเนาบัตรฯ + ทะเบียนบ้าน + อื่นๆ)
2. รูปถ่าย 1 ใบ
3. ถ้าสนใจเข้ามากรอกใบสมัครได้เลย ที่ หน้าเค้าเตอร์ ร้านเสียงทิพย์ฯ สาขาในเมือง (ตรงข้ามดูแปง) หรือ สาขา ม.นเรศวร

ถ้ามีคำถามเพิ่มเติม สอบถามเรื่องสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/Siangthip // 055-219124-5 ///055 261-616


สพป เขต 3 ลำปาง รับสมัครครูธุรการ 4 อัตรา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีความประสงค์ การรับสมัครบุคคเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน


ตำแหน่ง
ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน 4 อัตรา
 • โรงเรียนบ้านเบียงใจ
 • โรงเรียนวังแก้ววิทยา
 • โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
 • โรงเรียนวังทองวิทยา
ค่าตอบแทน 15000 บาท

คุณสมบัติ
ป.ตรี ทุกสาขาที่รับรองแล้ว

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมแฟ้มสะสมงานตัวเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เบอร์ 054- 271214 ต่อ 1400 ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแควพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่งานระเบียน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

 • 7670 บาท / เดือน

คุณสมบัติ

 • ปวส วิชาพณิชยกรรม (ทุกสาขา)

ค่าธรรมเรียมสมัครสอบ 30 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 มกราคม 2560 ในเวลาราชการที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสองแควพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม